info@ebmareteresa.cat

93 857 03 77

El projecte educatiu de la Llar recull els valors i els objectius així com les àrees d’aprenentatge i la metodologia. L’atenció educativa és personalitzada atenent el moment evolutiu del nen o nena.

Tenim uns objectius prioritaris que per a nosaltres són els més importants:

 • Atendre les necessitats dels infants tant d’ordre biològic com emocional i social.
 • Facilitar la seva adaptació a l’escola, que sigui en un ambient acollidor, de benestar on es sentin relaxats, confiats i segurs..
 • La relació entre la família i l’escola és molt important i s’ha de mantenir al llarg del curs, de manera que les dues parts comparteixin la informació necessària per un bon desenvolupament del nen i nena.

Per tal de mantenir aquesta col·laboració farem:

 • Entrevista inicial.
 • Reunió de pares.
 • Entrevistes puntuals.
 • Notes puntuals.
 • Comunicació diària amb les educadores.

AJUDAR-LOS A CRÉIXER, a madurar, a ser més autònoms en un entorn en el qual siguin feliços.

Línia pedagògica

Línia pedagògica
El conjunt d’aprenentatges i vivències que portem a terme tenen com a base el currículum d’educació infantil que proposa la Generalitat de Catalunya on es concreten una sèrie de principis i orientacions pedagògiques.
Coneixement d'un mateix
Iniciar als nens i nenes en els hàbits d’higiene, ordre i autonomia. Ajudar-los a assolir habilitats motrius i així fer-los prendre consciència del propi cos i de les seves possibilitats.
Descoberta de l'entorn
La Llar afavoreix la relació dels nens i nenes, fora de l’àmbit familiar, amb altres infants i adults. Fomentant, així, la descoberta de situacions i d’espais nous.
Comunicació i llenguatge
Engloba llenguatges verbal, matemàtic, plàstic i musical.
Eixos transversals que treballem
 • Educació moral
 • Educació per a la pau
 • Educació per la igualtat
 • Educació per a la salut
 • Educació viària
 • Educació mediambiental

Trets d'identitat

Confessionalitat

La identitat de la Llar d’Infants Mare Teresa està vinculada a les notes distintives de la Congregació Serventes de la Passió, la fundadora de la qual es va interessar de manera directa i primordial pel naixement, bateig i formació dels nens. El nostre centre infantil d’arrels cristianes, tot respectant les diferents ideologies de les famílies, dirigeix els seus esforços a aconseguir l’educació integral de l’alumnat col·laborant en la promoció humana, social i cultural, acollint a cada nen tal com és i ajudant-lo a créixer.

Llengua de comunicació

L´escola bressol utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge per a l’educació dels infants. En qualsevol cas, es respecten els drets lingüístics dels nens i nenes.

Activitats

Manipulació i experimentació

No hi ha millor manera d'aprendre que tocant, embrutant-se, sentint, vivint el que fem. L’aprenentatge a través de la manipulació i l’experimentació fa que els infants construeixin els coneixements a través de les pròpies vivències.

Descoberta de l'entorn

Descobrir l'entorn és una experiència que acompanya a l'infant a saber qui és ell, quin és l'entorn en el què viu i amb el què interactua. Els canvis en l'entorn susciten en l'infant la curiositat, la capacitat de qüestionar-se coses i la de fer aprenentatges per ell mateix.

Música

Totes les cultures tenim un ampli repertori de cançons per a infants. Amb la música aprenem a escoltar, desenvolupem la memòria, l´alegria, l´expressió i la comunicació. És fonamental promoure l´estimulació musical en la primera etapa de la vida.

Hàbits

L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges.

Anglès

Existeix un període privilegiat per aprendre el llenguatge, que comprèn dels 0 als 6 anys. Si un nen aprèn Anglès a una edat primerenca dominarà amb més facilitat el llenguatge que aquells que introdueixi més tard.

Psicomotricitat

La psicomotricitat és un joc per estimular les habilitats motrius. És una activitat on els nens expressen les seves emocions i les seves possibilitats motrius, tot posant a prova el seu equilibri, el control en els desplaçaments, la coordinació de moviments, l’orientació en l’espai…

Festes

És important mantenir les tradicions i la cultura catalana celebrant les festes populars més importants de la nostra terra passant, així de grans a petits la història del nostre país.

Hort Urbà

Ser responsables i tenir cura de la natura, plantar les llavors i ajudar a créixer els aliments que desprès menjarem amb gust i orgull.

Aniversaris

Els nens i nenes viuen amb il·lusió el dia del seu aniversari, es fan grans i la majoria se n’alegren. Saben que seran protagonistes d´aquell dia : es farà una corona , se li cantarà la cançó d´aniversari. Els aniversaris mostren als infants com dia a dia van creixent.

Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web. En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, li preguem que ens doni el seu consentiment exprés per emmagatzemar les seves dades, que tractarem amb la finalitat de millorar la seva experiència i crear perfils de usuaris que s’adaptin a les seves necessitats. A aquests efectes, li preguem que faci click a ACCEPTO. | Política de cookies
Amunt ↑