info@ebmareteresa.cat

93 857 03 77

Serveis

1

Permanència

Si heu de començar la vostra jornada laboral a les 8 matí, no ho dubteu a partir de 3/4 de 8 ja tenim alumnes que comencen la seva jornada a l'escola bressol o també la poden allargar fins les 7 de la tarda. Intentem d'aquesta manera conciliar la vostra vida laboral amb l'escolar

3

Centre d'atenció precoç Tris-Tras

Ens sentim acompanyades per la professionalitat i experiència del centre, davant qualsevol dubte d'algun trastorn que pugui patir el vostre fill-a, ells ens acompanyen i assessoren.

2

Menjador amb cuina pròpia

Per llepar-se'n els dits, quin dinars més bons que mengen els nostres alumnes i ho avala l'oloreta que desprèn la cuina quan s'està cuinant. Una alimentació assessorada i guiada per una bona nutricionista.

Quotes

Drets d'inscripció

 • Quota de matrícula 100€
 • Assegurança d’accidents alumnes, responsabilitat civil, calefacció i material 90€
 •   190€

Escolaritat

 • Mensualitat dia complet (és de 8.50h a 17.30h)  
 • Mensualitat 137€
 • Dinar i berenar 115€
 •   252€
 • Mensualitat mitja pensió 1 (és de 8.50h a 13.10h o 15.15h)  
 • Mensualitat 137€
 • Dinar 90€
 •   227€
 • Mensualitat mitja pensió 2 (és de 8.50h a 13.10h i de 14.30h a 17.30h)  
 • Mensualitat 137€
 • Berenar 35€
 •   172€
 • Lactants  
 • Mensualitat 177€
 • Lactants mitja pensió  
 • Mensualitat 177€
 • Berenar 35€
 •   212€

Servei de menjador complementari

 • Dinar esporàdic 1 6,50€
 • Dinar esporàdic 2 (Dinar + dormir) 6,50 + 4€ = 10,50€
 • Berenar esporàdic 3€

Servei de permanència

 • L’escola té servei de permanència per atendre als alumnes fora de l’horari escolar  
 • Matins de 7.45h a 8.50h  
 • Migdia de 13.10h a 13.30h  
 • Tardes de 17.30h a 18.00h gratuït  
 • Tardes de 18.00h a 19.00h  
 • 30 minuts més diaris 25€ al mes
 • 1 hora més diaria 50€ al mes
 • 2 hores més diaries 60€ al mes
 • Hores esporàdiques 4€ l'hora

Normativa

 • El curs compren onze quotes, de setembre a juliol.
 • La mensualitat o quota es cobrarà a través d’entitat bancària el primer divendres de cada mes en curs
 • Si un alumne acumula més d’un impagat, ja no podrà venir a l’escola perquè quedarà automàticament donat de baixa.
 • La matrícula s’ha de fer efectiva per a què l’infant pugui començar l’escola.
 • Les hores extres, els dinars i/o berenars esporàdics i la matrícula es faran efectives a l’escola.
 • Per donar-se de baixa s’ha d’avisar abans que finalitzi el mes, sinó pagarà novament la mensualitat encara que no vingui.
 • En el cas que un alumne es doni de baixa, per poder mantenir la plaça els primers 3 mesos haurà de pagar tota la mensualitat i, a partir del quart mes només haurà de pagar el 50% de la mensualitat.
 • Es descomptarà el servei de menjador si l’alumne ha faltat tot el mes. Si falta 15 dies seguits durant el mateix mes, podrà pagar els dies que ha assistit considerats com a esporàdics.
 • Si es dóna de baixa en el mes de maig, les quotes de maig, juny i juliol s’han de pagar.
 • Una vegada pagada la matrícula , aquesta no es retornarà , quedarà com a reserva de previsió de retorn durant el curs escolar.

Sol·licitud de preincsripció

Amunt ↑